லதா எழுதிய “கழிவறை இருக்கை” – நூலறிமுகம்

ஒரு நூலை வாசிப்பதற்கு நூல் ஆசிரியரைப் பற்றிய அறிமுகமோ நூல் தலைப்பைப் பற்றிய எண்ணமோ இல்லாமல் திறந்த மனதுடன் விசாலமான புரிதலுடனும் எழுத்தின் மீது கொண்ட ஆர்வத்தின்…

Read More