டால்ஸ்டாயின் சிறார் கதைகள் 12: படித்த மகன் | தமிழில்: ச.சுப்பா ராவ்

நகரத்தில் படிப்பை முடித்துவிட்டு கிராமத்தில் இருக்கும் தன் வீட்டிற்கு வந்தான் மகன். விவசாயியான அப்பா, “மகனே! இன்று நம் வயலில் உழ வேண்டும். கலப்பையை எடுத்துக் கொண்டு…

Read More

டால்ஸ்டாயின் சிறார் கதைகள் 11: முயலும், முள்ளம்பன்றியும் | தமிழில்: ச.சுப்பா ராவ்

ஒரு நாள் ஒரு முயல் ஒரு முள்ளம்பன்றியைப் பார்த்தது. “நீ ஏன் இவ்வளவு அசிங்கமாக இருக்கிறாய்? கால்கள் வளைந்து, தடுமாறி நடப்பது போல் இருக்கிறது,” என்றது முயல்.…

Read More

டால்ஸ்டாயின் சிறார் கதைகள் 10: வலையில் சிக்கிய பறவைகள் | தமிழில்: ச.சுப்பா ராவ்

வேடன் ஒருவன் ஒரு ஏரிக்கரையில் வலை விரித்து வைத்தான். அதில் நிறைய பறவைகள் சிக்கிக் கொண்டன. அந்தப் பறவைகள் பெரியவை என்பதால், அவை வலையைத் தூக்கிக் கொண்டு…

Read More

டால்ஸ்டாயின் சிறார் கதைகள் 9: கொசுவும், சிங்கமும் | தமிழில்: ச.சுப்பா ராவ்

சிங்கத்தின் முகத்தருகே பறந்த கொசு ஒன்று சிங்கத்திடம், “நீ எல்லாம் பெரிய பலசாலி என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் ! உனக்கு என்ன பலம் இருக்கிறது? குடியானவப் பெண்கள்…

Read More

டால்ஸ்டாயின் சிறார் கதைகள் 8: கழுகும், கோழியும் | தமிழில்: ச.சுப்பா ராவ்

ஒரு விவசாயி ஒரு கழுகையும், ஒரு கோழியையும் வளர்த்து வந்தான். விவசாயி கூப்பிடும் போதெல்லாம் கழுகு அவன் தோளில் வந்து அமர்ந்து கொண்டு அவனோடு கொஞ்சி விளையாடும்.…

Read More

டால்ஸ்டாயின் சிறார் கதைகள் 7: மூன்று பன்களும், ஒரு பிஸ்கெட்டும் – தமிழில் ச.சுப்பா ராவ்

பசியோடிருந்த ஒரு விவசாயி ஒரு கடையில் ஒரு பன்னை வாங்கித் தின்றான். பசி அடங்கவில்லை. எனவே இன்னொரு பன்னை வாங்கித் தின்றான். அப்போதும் பசி தீரவில்லை. சரி…

Read More

டால்ஸ்டாயின் சிறார் கதைகள் 6: காக்கையும், அதன் குஞ்சுகளும் – தமிழில் ச.சுப்பா ராவ்

ஒரு தீவில் ஒரு காக்கை ஒரு மரத்தில் கூடு கட்டி வாழ்ந்து வந்தது. முட்டையிட்டு குஞ்சுகள் பொறித்ததும், குஞ்சுகளை கடல் தாண்டி நாட்டிற்குள் கொண்டுவிட முடிவு செய்தது.…

Read More

டால்ஸ்டாயின் சிறார் கதைகள் 5: சம பங்கு – தமிழில் ச.சுப்பா ராவ்

ஒரு வியாபாரிக்கு இரண்டு மகன்கள். வியாபாரிக்கு மூத்த மகனைத்தான் மிகவும் பிடிக்கும். தன் சொத்துகள் அனைத்தையும் அவனுக்கே தரப் போவதாக முடிவு செய்தான். அவன் மனைவி தன்…

Read More

டால்ஸ்டாயின் சிறார் கதைகள் 4: ஓநாயும், கிழவியும் – தமிழில் ச.சுப்பா ராவ்

ஓநாயும், கிழவியும் ஒரு நாள் மிகவும் பசியோடிருந்த ஒரு ஓநாய் உணவு தேடித் திரிந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது ஒரு கிராமத்தின் எல்லையில் ஒரு சிறு குடிசையில் ஒரு…

Read More