டூஃபான் – Toofaan (புயல்) – வாழ்க்கையின் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் இரு காதல் உள்ளங்கள்

இரா. இரமணன். 2019இல் தயாரிக்கப்பட்டு கொரோனா தொற்றால் 2020இல் வெளியிட முடியாமல் இந்த வருடம் (2021) ஜூலை மாதம் வெளியாகியுள்ள இந்திப் படம். ‘சார்பட்டா பரம்பரை’ போல்…

Read More