நூல் அறிமுகம்: கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன் “டொரினா” – ச.சுப்பாராவ்

கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன் எழுதிய டொரினா என்ற சிறிய சிறுகதைத் தொகுப்பை நேற்று வாசித்தேன். எழுத்தாளரின் முதல் தொகுப்பு. மொத்தம் 12 கதைகள். பெரும்பாலும் அளவில் மிகச் சிறியவை.…

Read More