அருட்தந்தை ஸ்டான் ஸ்வாமி சித்திரவதை – தமிழில்: ச.வீரமணி

காவல் அடைப்பில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 84 வயதுள்ள அருட்தந்தை ஸ்டான் ஸ்வாமி பல்வேறுவிதமான சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, அவற்றின் விளைவாக இறுதியில் இறந்திருப்பது, மோடி ஆட்சியின்கீழ் குற்றவியல் நீதிபரிபாலன அமைப்பின்…

Read More