‘டிரெய்ன் டு பாகிஸ்தான்’, இந்தியா-பாகிஸ்தான் பிரிவினைக் கால கொடூரத்தைச் சித்தரிக்கும் நாவல் – பெ.விஜயகுமார்

இரு நூறாண்டு கால அடிமைத் தளையை நீக்கிட நூறாண்டு காலம் போராடி, எண்ணற்ற தியாகங்கள் செய்து விடுதலை பெற்றது இந்தியா. இந்துக்களும், இஸ்லாமியர்களும், சீக்கியர்களும், கிறித்தவர்களும், என…

Read More