தோர்ன்டன் ஒயில்டரின் “முறிந்த பாலம்” (மொழிப்பெயர்ப்பு புதினம்)

அமெரிக்காவில், 1897ஆம் ஆண்டு பிறந்த தான்டெர்ன் ஒயில்டெர், ஆரம்ப காலங்களில், நாடகம் எழுதுவதில் ஆர்வம் மிகுந்தவராகயிருந்தார். அவரின், ‘The Bridge of San Luis Ray’ என்ற…

Read More

நூல் அறிமுகம்: சேடிப்பெண் சொன்ன கதை – தமிழ் நதி

எழுதுவது, வாசிப்பது, ஒப்பனைசெய்துகொள்வது, மதுவருந்துவது, புகைபிடிப்பது, வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பது, சொத்துரிமை, காதலிப்பது…. இன்னபிறவெல்லாம் அந்தச் சமூகத்தில் பெண்களுக்கு மறுக்கப்பட்டவை. சட்டவிரோதமானவை. உரையாடும்போது பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைகளும் வரையறுக்கப்பட்டவை.…

Read More

நூல் அறிமுகம்: சிவப்புச் சந்தை – செ.தமிழ்ராஜ்

நூலின் பெயர்: சிவப்புச் சந்தை நூலாசிரியர்: ஸ்காட் கார்னி மொழிபெயர்ப்பாளர்: செ.பாபு ராஜேந்திரன் பக்கம் 282 விலை 300 வெளியீடு : அடையாளம் பதிப்பகம் இந்தப் புத்தகத்தை…

Read More