மொழிபெயர்ப்புக் குறுங்கதை: பெண்  – ஆங்கிலத்தில்: ஜமைக்கா கின்கேய்ட் (தமிழில்: கார்குழலி) 

வெள்ளைத் துணிகளை திங்களன்று துவைத்துக் கல்லின்மீது குவியலாக வை; வண்ணத் துணிகளை செவ்வாயன்று துவைத்துக் கொடியில் காயப்போடு; உச்சி வெயிலில் வெறும் தலையோடு நடக்காதே; மஞ்சள் பூசணி…

Read More