மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகள் – ஹிந்தியில்: அகிலேஷ் ஸ்ரீ வாஸ்தவ் | தமிழில்: வசந்ததீபன்

(1) நகரம் ______________ கவிதையின் நகரம் புலப்படாததாக இருக்கிறது வார்த்தைகளோ பேருந்து தடங்களாக இருக்கின்றன அந்த புலப்படாத நகரம் போய் சேருவதற்கு. ஒரு நகரம் அதில் உணர்வுகளின்…

Read More