மொழிபெயர்ப்பாளர் தினத்தில் ரா.கிருஷ்ணையா குறித்த சிறு பதிவு… – பா. ஜீவசுந்தரி

நானும் ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளராகக் குப்பை கொட்டியிருக்கிறேன் என்பதை நினைக்க மனம் பூரித்துப் போகிறது. இந்த நாளின் இறுதி நேரத்திலாவது மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் பற்றி ஒரு பதிவை எழுத வேண்டுமென்ற…

Read More