கலையின் கவிதைகள்

இயற்கையும் மனிதனும் **************************** குப்பையைக் கிளறிவிட்டு சாணம் தெளித்த ஈரத் தரையில் குந்தி மண்ணை இறக்கைகளில் வாரும் கோழிகளுக்குத் தெரிந்திருக்கிறது சூட்டைத் தணிப்பது எப்படியென்று நாம்தான் எப்போதும்…

Read More