கவிதை: பயண சிநேகம் – மதுரா

பயண சிநேகம் ************************ வினாவுதலும் விசாரிப்பதுமாய் உயிர்ப்புடன் ஆரம்பமாகிறது. ஒரு உரையாடல்.. முகமறியாதவர்களையும் நலம் கேட்டு நட்பாக்க விழைகிறது.. ஒரு கோட்டின் பயணத்தில் ஏதோ ஒரு சொல்…

Read More