து.பா.பரமேஸ்வரியின் கவிதைகள்

தமிழ் என்றே முழங்கட்டும் ‌.. தமிழர் குடிக்கிங்கு ஈடு வேறெங்கும் உளதோ இப்புவியினிலே… தமிழ் பெற்றெடுத்த முக்கூடலே.. தமிழன்னை புகட்டிய தமிழ்ப் பாலே தான் உயர தம்…

Read More