மைதிலி மொழி சிறார் மொழிபெயர்ப்புக் கதை: இரு நண்பர்கள் – தமிழில் ச. சுப்பாராவ்

ஒரு கிராமத்தில் கல்லு, மல்லு என்று இரு நண்பர்கள் இருந்தார்கள். இருவரும் மிக ஏழைகள். கல்லு செருப்புத் தைக்கும் தொழிலாளி. ஆனால் அவனிடம் செருப்புத் தைப்பதற்கான தோல்…

Read More