வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரின் ரோமியோ ஜுலியட் நாடகம் (களம் 1 காட்சி 5) – தமிழில் – தங்கேஸ்

களம் 1 காட்சி 5 இடம் வெரானோ கேபுலட் அரண்மனை பாத்திரங்கள் ரோமியோ ஜுலியட் ரோமியோ நண்பர்கள் முதிய கேபுலட் தம்பதியர் வீட்டு வேலைக்காரர்கள் (ரோமியோவும் ஜுலியட்டும்…

Read More