நூல் அறிமுகம்: என் சரித்திரம் – இரா.இயேசுதாஸ்

என் சரித்திரம்.” நூல்…..உ.வே.சாமிநாதையர் 822 பக்கங்கள்…முதல் பதிப்பு 1950 அடையாளம் பதிப்பகம் ..முதல் பதிப்பு..2019 விலை ரூ.450/- 19.2.2021 அன்று உத்தமதானபுரத்திற்கு தமுஎகச,வலங்கைமான் கிளை ஏற்பாடு செய்திருந்த…

Read More

‘கண்டறியாதன கண்ட’ தமிழ் இலக்கிய விஞ்ஞானி உ.வே.சா..! – தேனி சீருடையான் 

சித்திரத்தில் பார்ப்போம். சிலையென்று கும்பிடுவோம். புத்தகத்தில் போற்றிப் புகழ்ந்திருவோம்-இத்தரையில் சந்தப் பொதிகை தமிழ்முனியென்று உன்னைநிதம் சிந்தையில் கொள்வோம் தெளிந்து. தமிழ்த்தாத்தா உவே சாமிநாதய்யர் 1855ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரித்…

Read More

உ.வே.சாவும் ஆங்கிலமும் – கோ. கணேஷ்

தமிழ்ச் சமூகத்தில் பெரிதும் அறியப்பட்டவர். தமிழ்ப்பணியில் தம் வாழ்நாள் முழுவதையும் அர்ப்பணித்தவர். பதிப்புத்துறையில் அரைநூற்றாண்டுக்கு மேலாகக் கோலோச்சியவர். எப்போதும் தமிழ்ச்சமூகத்தால் கொண்டாடப்பட்டு வரும் ஆளுமைகளில் ஒருவர். பழந்தமிழ்…

Read More