பேசும் புத்தகம் | பா.விஜய் சிறுகதைகள் *முதல் புரட்சியாளன்* | வாசித்தவர்: பா.சரத்பாபு

சிறுகதையின் பெயர்: முதல் புரட்சியாளன் புத்தகம் : உடைந்த நிலாக்கள் ஆசிரியர் : பா.விஜய் வாசித்தவர்: பா.சரத்பாபு இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது.…

Read More