நூல் அறிமுகம்: அரிசங்கரின் உடல் – கருப்பு அன்பரசன்

உயிரின் உடலின் கடைசி தேவையாக கொஞ்சம் மண்ணும் கொஞ்சம் நெருப்பும் மட்டுமே. அதற்குள்தான் இந்த உடல் உயிர் கொண்டு நடத்திடும் வேட்டையும் சாகசமும்தான் எத்தனை எத்தனை! இதன்…

Read More