ஆயிரம் புத்தகம், ஆயிரம் எழுத்தாளர்: நூலறிமுகம் – அசைவற்று மிதக்கும் நிழல் – அ. ஷம்ஷாத்

புத்தகம் மிகச் சிறியதாகக் கைக்கு அடக்கமாக இருந்தது ஆனால் உள்ளே பிரித்து படிக்கும்போது மிக சுவாரஸ்யமான குறுங்கதைகளைக் கொண்டுள்ளது இப்புத்தகம் படிக்க ஆர்வமாக எளிய நடையில் உள்ளது…

Read More

பேசும் புத்தகம் | உதய சங்கர் *கனிகள்* | வாசித்தவர்: ஆர்த்தி (Ss 70)

சிறுகதையின் பெயர்: கனிகள் புத்தகம் : பின்பும் பெய்தது மழை ஆசிரியர் : உதய சங்கர் வாசித்தவர்: ஆர்த்தி (Ss 70) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம்…

Read More