கலப்பு முறை கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல்: தில்லி பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் சங்க அறிக்கை – தமிழில்: தா. சந்திரகுரு

ஸ்வயம் ஒழுங்குமுறைகள் – 2021, ஏபிசி ஒழுங்குமுறைகள் வரைவு, கலப்பு கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் முறை குறித்த கருத்து குறிப்பு : மூன்று ஆவணங்களும் தேசிய கல்விக்…

Read More

கலப்பு கற்றல் குறித்த பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் கருத்துக் குறிப்பு – இந்திய பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் கடும் கண்டனம் | தமிழில்: தா.சந்திரகுரு

இணையவழி மற்றும் நேரடி வகுப்புகளின் கலவையாக இருக்கின்ற கலப்பு கற்றல் முறையை பல்கலைக்கழகங்களில் செயல்படுத்துவதற்கான பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் கருத்துக் குறிப்பு நாடு முழுவதும் உள்ள ஆசிரியர்கள்…

Read More

கல்வியை ‘பண்டம்-நுகர்வோர்’ என்ற கண்ணாடி மூலமாகவே பார்க்கிறது – பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு | தமிழில்: தா.சந்திரகுரு

‘2.2 பிஎல் சூழலில் ஆசிரியர்களுக்கான பங்கு: கலப்பு கற்றல் ஆசிரியரின் பங்கை அறிவு வழங்குபவர் என்பதிலிருந்து பயிற்சியாளர் மற்றும் வழிகாட்டி என்ற நிலைக்கு மாற்றுகிறது. அத்தகைய மாற்றத்திற்கு…

Read More

‘கலப்பு கற்பித்தல்’ : பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் திட்டம் மிக மோசமானதொரு சிந்தனை – அபூர்வானந்த் | தமிழில்: தா.சந்திரகுரு

உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் கலப்பு கற்பித்தல் முறையை ஊக்குவிக்கும் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் முன்மொழிவு மாணவர்களும், ஆசிரியர்களும் நேருக்கு நேரிருந்து கற்பிக்கும் முறையை இணையவழி கற்பித்தலைக் கொண்டு மாற்றுவதாக…

Read More