நூல் அறிமுகம்: உலகைக் குலுக்கிய பத்து நாட்கள் -வி.பத்மநாபன் (தமிழாக்கம்: யூமா.வாசுகி) | க.வி.ஸ்ரீபத்

தலைப்பை பார்த்ததும் நீங்கள் எந்த புத்தகத்தை எதிர்பார்த்திருப்பீர்கள் என்பது எனக்கு தெரிகிறது. ஆனால் அந்த புத்தகம் இது இல்லை. அமெரிக்க எழுத்தாளர் ஜான் ரீடு அவர்கள் எழுதி,…

Read More