நூல் அறிமுகம்: இலக்கியத் தேன் துளிகள் – பாவண்ணன்

ஏட்டுச்சுவடிகளில் இருந்த தமிழிலக்கிய நூல்கள் அனைத்தும் அச்சு வடிவத்துக்கு மாற்றப்பட்ட காலத்தை இலக்கிய வரலாற்றில் ஒரு திருப்புமுனை என்றே சொல்ல வேண்டும். அச்சு ஊடகம், அனைத்து வகையான…

Read More