கவிதை : உள்ளங்கை ரேகையாய் – ஜலீலா முஸம்மில்

உள்ளங்கை ரேகையாய்… உள்ளார்ந்த மௌனத்தில் உதிரிப் பூக்களாகும் உன் நினைவுகள் மெல்லிய நேசவாசம் கொண்டு மேனி தழுவிப் பின் மேகந்தாண்டிப் பரவும் நிலவை வசீகரம் செய்து நெஞ்சம்…

Read More