நூல் அறிமுகம்: உன் அடிச்சுவட்டில் நானும் – வினிஷா

அடிச்சுவடு என்ற பெயரைக் கேட்டவுடன் முடிவெடுத்துவிட்டேன் இப்புத்தகம் ஒருவரின் வரலாற்றைக் கூறும் என… 1964ஆம் ஆண்டு வியட்நாமில் நடைபெறும் புரட்சியாளனின் கதை.. நகுயென் வான் ட்ராய் இவர்…

Read More