சக்திராணியின் கவிதைகள்

‘மனிதம் *********** எனக்கான உறவொன்றும் என் நலன் விரும்பவில்லை… நரைத்த முடியில்…நரைக்காத தெம்பில் நானும் இங்கு வாழுறேன்… ஆசையா பேச…மனசெல்லாம் வார்த்தைகள் அடங்கிக் கிடந்தாலும்… என் மனம்…

Read More