புலம்பெயர்தலைப் புரிந்துகொள்வோம்…  ஃப்ரண்ட்லைனிலிருந்து (தமிழில்: அறிவுக்கடல்)

‘என்னைப் பொருத்தவரை, இந்தியா கிராமங்களில் தொடங்கி கிராமங்களிலேயே முடிகிறது.’ -மகாத்மா காந்தி ‘நம் மக்களை முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்திய பழங்காலத்திய இந்தியாவின் சமூக அமைப்பானது, தன்னாட்சிகொண்ட கிராம சமூகம்,…

Read More