வேலையற்ற இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து வேலை கேட்கும் இயக்கத்திற்கான இணையதளம் – சி.பாலசந்திர போஸ் (DYFI)

“இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் – தமிழ்நாடு மாநிலக் குழு” பெருகி வரும் வேலையின்மை பிரச்சினைகளில் தீர்வு காண்பதற்காக வேலையற்ற இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து வேலை கேட்கும் இயக்கத்தை…

Read More