அந்திமந்தாரை கவிதை – இரா.கலையரசி

மாலையின் காதலுக்காக மணத்தை இறுக்கியபடி காத்துக் கிடக்கிறாள். மெல்ல மெல்ல விரியும் மெல்லியவளின் பூவிதழ்கள் கண்களைக் களவாடுகிறாள் தண்டனைகள் பெறாமல்! இளஞ்சிவப்பில் விரியும் இதழ்கள் விதைகளை மத்தியில்…

Read More