பாங்கைத் தமிழனின் கவிதைகள்

மனிதனே…வா..வா… *************************** மதங்களால் மனிதம் போச்சே… மாயமோ உண்மை ஆச்சே! பேயெலாம் ஆட்சி செய்தே பிராணனை வாங்கலாச்சே! மனிதர்கள் ஒன்று சேர மதியிலா நிலைமை யாச்சே! மதமது…

Read More