தவிர்க்கவும், தாங்கிக் கொள்ளவும் முடியாதவையாக உலகளாவிய தொற்றுநோய்கள் இருக்கின்றன – டேவிட் குவாமென் | தமிழில் முனைவர் தா.சந்திரகுரு

அறிவியல் மற்றும் பயணம் உள்ளிட்டு பல்வேறு தலைப்புகளில் 17 புத்தகங்களை அமெரிக்க எழுத்தாளரும் பத்திரிகையாளருமான டேவிட் குவாமன் வெளியிட்டுள்ளார். நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் இதழுக்கு அவர் தொடர்ந்து தவறாமல்…

Read More