சுகாதாரம் அற்றது முதலாளித்துவம் – ஜி.ராமகிருஷ்ணன்

நவீன தாராளமயம் மக்கள் நலனை முன்னிறுத்தாமல், லாபத்தை மட்டுமே சிந்திக்கும். எனவே நவீன தாராளமயம் எந்தப் பிரச்சனைக்கும் தீர்வாகாது. மக்கள் நலனை முன்னிறுத்தும் சோஷலிசம் தான் தீர்வு,…

Read More