ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “உப்புவேலி” – பெ.விஜயகுமார்

உலகின் மிகப் பெரிய உயிர்வேலி பற்றி ஆங்கிலேய வரலாற்று ஆய்வாளர் ராய் மாக்ஸம் எழுதிய வரலாற்று ஆவணம் ஆப்பிரிக்க, ஆசிய நாடுகளை அடிமைப்படுத்திய ஆங்கிலேயர்கள் அந்நாடுகளில் இழைத்த…

Read More

நூல் அறிமுகம்: உப்புவேலி (உலகின் மிகப்பெரிய உயிர்வேலியின் வரலாற்று ஆவணம்) – கருப்பு அன்பரசன்

தலைப்பே இந்த நூலினை வாசிக்க உங்களை இழுத்துப் போகும்..! நான் மட்டும் விதிவிலக்காயென்ன.? வாசிக்கத் தொடங்கியதும் அதிர்ச்சிக்குள்ளானேன். விவரத்திற்கு பிறகு வருகிறேன். உப்பு நமது வாழ்க்கையின் அத்தியாவசியத்…

Read More