நூல் அறிமுகம்: தமிழில் பேரா. ச. வின்சென்ட் உருமாற்றம் – பொன் விஜி

அன்பான நண்பர்களே, இப்படியாகத் தொடங்குகிறது சிறுகதைகள். தனது நீண்ட நித்திரைக்குப் பின், கனவு கண்டு விழித்த போது, தான் ஒரு இராட்சத வண்டாக உருமாறியிருப்பதைக் கண்டு ஆச்சரியப்படும்…

Read More