உயிர் துளியாகிறேன் கவிதை – சசிகலா திருமால்

மனம் கொத்திப் பறவையாய் மனதினைக் கொத்திக் கொத்தியே உயிர் திருகும் வலியில் என் உணர்வுகளைக் கடத்திச் செல்கிறாய்… உறங்கியும் உறங்காமலும் இருக்கின்ற விடியலை மொத்தமாய் குத்தகை எடுத்துக்கொள்கிறது…

Read More