உயிரியல் மாற்றங்களை தன் உடம்பில் தாங்கிய பெண்ணே ஆணை விட வலிமையானவள்

இப்புத்தகம் 64 பக்கங்கள் கொண்ட சிறிய நூல் என்றாலும், பெண்மை என்பது ஒரு பொய் என்பது போல, ஆண்மை என்பதும் பொய் என்ற வாதத்தை வலுவாக முன்…

Read More