நூல் அறிமுகம்: உயிர்வாழ்தலின் வேட்கை – கருப்பு கருணா

இந்த வாழ்க்கையின் மீதான வேட்கைதான் மனிதனை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கிறது. எத்தனை துயரங்கள் வந்தாலும் , எத்தனை கொடுமைகளை சந்தித்தாலும், வாழவே முடியாத நிலை என ஏற்பட்டாலும் கூட…

Read More