உழவுக்கு வெந்நீர்! கவிதை – கோவி.பால.முருகு

உழவுக்கு வெந்நீரை ஊற்றுகின்றான்-கார்ப்பரேட் உரம்பெறவே தண்ணீரைப் பாய்ச்சு கின்றான்! நிழலுக்குள் நெருப்(பு) அள்ளி வீசுகின்றான்-கார்ப்பரேட் நிலைத்திடவே நிழமல்தந்து போற்று கின்றான்! சேற்றிலே நிற்போனைத் துரத்துகின்றான்-கார்ப்பரேட் செழித்திடவே அவன்காலை…

Read More