பேசும் புத்தகம் | வெ. இறையன்பு சிறுகதைகள் *இழப்பீடு* | வாசித்தவர்: தி. இராஜபிரபா (Ss59)

சிறுகதையின் பெயர்: இழப்பீடு புத்தகம் : நரிப்பல் ஆசிரியர் : வெ. இறையன்பு வாசித்தவர்: தி. இராஜபிரபா (Ss59) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக…

Read More

பேசும் புத்தகம் | வெ.இறையன்பு சிறுகதை *நேர்மை* | வாசித்தவர்: பானுரேகா (ss104/2)

சிறுகதையின் பெயர்: நேர்மை புத்தகம் : அழகோ அழகு ஆசிரியர் : வெ.இறையன்பு வாசித்தவர்: பானுரேகா (ss 104/2) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக…

Read More