பெயர் சொல்லும் பறவை 25 – வானம்பாடி | முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

பாடும் வானம்பாடி என்ற படத்தில் பாட்டு மற்றும் நடனம் முக்கிய கதையாக நகர்கிறது, பாடும் வானம்பாடி பாடலில் கதாநாயகி பாடகர். இவை இரண்டும் இந்த குறிப்பிட்ட பறவைக்கு…

Read More

பெயர் சொல்லும் பறவை 24 – கூம்பலகன் | முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

இவ்வுலகில் ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்புகளும் தனது சூழலை கவனித்து கேள்விகள் கேட்பதிலிருந்தும், அதற்கான பதில்களை தேடுவதிலிருந்தும் கிடைக்கின்றன. அதில் தற்போது விவாத பொருளாகவே உள்ள உயிரினங்களின் தோற்றம் மற்றும்…

Read More

பெயர் சொல்லும் பறவை 23 – தவளைவாயன் | முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

“தவளை தன் வாயால் கெடும்” என்று நாம் மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த கூடாத தகவலை பேசி மாட்டிக்கொள்ளும் போது கூறுகிறோம். தவளைகள் இரவில் அதன் வாழ்விடங்களில் அவைகளின் குறள்…

Read More

பெயர் சொல்லும் பறவை 22 – நிக்கோபார் பருந்து | முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

தீவுகள் என்பது நான்கு பக்கமும் நீரால் சூழப்பட்டு கடலுக்குள் ஆங்காங்கு சிறு நிலப்பகுதிகளாக இருக்கும். இவ்விடங்கள் இயற்கையின் வளம் மிகுந்து காணப்படும். சுற்றியும் கடல், கடற்கரை இருப்பதால்…

Read More

பெயர் சொல்லும் பறவை 21 – பூங்குருவி | முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் வித்தியாசமான குரல்கள் இருப்பது போல, விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் தனித்தன்மையுடன் உள்ளன. யானைகள், வௌவால்கள் ஆகியவை அகவொலிகள் மூலம் நமக்கு கேட்காத மொழிகளில் பேசுகின்றன. மற்றவை…

Read More

பெயர் சொல்லும் பறவை 18 – கம்பிவால் தகைவிலான் Wire-tailed Swallow | முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

கம்பிவால் தகைவிலான் காற்றைக்கிழித்துப் பறந்துகொண்டே கண்ணுக்கு புலப்படாத சிறு பூச்சிகளை பிடித்து உண்ணும் இதன் மொத்த நீளம் 14 சென்டிமீட்டர், ஆனால் வால் மட்டும் 10 சென்டிமீட்டர்…

Read More

பெயர் சொல்லும் பறவை 17 – காட்டுப் பஞ்சுருட்டான் (Blue-bearded Bee-eater) | முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

காட்டுப் பஞ்சுருட்டான் மலை பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா செல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு கடைகளிலும் நாம் “சுத்தமான மலை தேன் கிடைக்குமா”? என்று விசாரிக்கிறோம் அல்லது நம் வீட்டில் கை…

Read More

பெயர் சொல்லும் பறவை 16 – ஆற்று ஆள்காட்டி (Vanellus duvaucelii) | முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

ஆற்று ஆள்காட்டி இது நம்ம பகுதியில் உள்ள ஆள்காட்டி போலவே உருவ அமைப்புக் கொண்டது. ஆனால் நிறத்தில் வேறுபாட்டுடன் காணப்படும். தலையில் தொப்பி போன்று கருப்பாகவும், கால்களும்…

Read More

பெயர் சொல்லும் பறவைகள் 15 – நாரை (Ardeola grayii) | முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

நாரை சென்னை 28 படத்தில் வரும் வாலி அவர்களின் வரிகள் “காதல் வரம் நான் வாங்க கடை கண்கள் நீ வீச கொக்கை போல நாள் தோறும்…

Read More