மக்கள் உணவை தட்டிப்பறிக்கும் தர்பார். தொடங்கட்டும்! புதுச்சேரியில் சமூகநீதிக்கான போராட்டம் – வி.பெருமாள்

அரிசி அரசியல் மக்களை அலைக்கழிக்கிறது. ஒற்றை அவியல் அரிசி மாநில மக்களின் விருப்பமான உணவாகும். ஆகவே, மாநில அரசின் இலவச அரிசி திட்டம் தொடர வேண்டும் என்பது…

Read More