வ.சு.வசந்தாவின் ஹைகூ கவிதைகள்

மாலையின் பூக்கள் சிதறிக் கிடக்கின்றன கடைசி யாத்திரை. இன்று வந்தவன் நாளையும் வருவான் சூரியன். முகம்மதுவும் மரிய சூசையும் மனம் விட்டு பேசும் இடம் சிவன் கோவில்…

Read More

பேசும் புத்தகம் | கழனியூரன் சிறுகதைகள் *தாத்தா பாட்டி சொன்ன கதை* | வாசித்தவர்: வ.சு வசந்தா (Ss219)

சிறுகதையின் பெயர்: தாத்தா பாட்டி சொன்ன கதை. புத்தகம் : தாத்தா பாட்டி சொன்ன கதைகள் ஆசிரியர் : கழனியூரன் வாசித்தவர்: வ.சு வசந்தா (Ss219) இந்த…

Read More