என் பெயர் ராஜா – வாசிப்பு அனுபவம் – சு.டார்வின், நான்காம் வகுப்பு

நாங்க சென்னைக்கு, புத்தகக் கண்காட்சிக்கு போயிருந்தப்ப வாங்குன புத்தகம் என் பெயர் ராஜா.. அந்தக் கதை தான் இது. நான் ஒரு கோம்பை நாய். எங்க அம்மா…

Read More

தொடர் 50: எக்ஸெல் சூப்பர் – வா.மு.கோமு | கதைச்சுருக்கம்: ராமச்சந்திர வைத்தியநாத்

இவர் உலகமே பெண்கள்தாம். எத்தனை விதமானவர்கள். ஆயின் அனைவருமே வெவ்வேறு விதமான சுரண்டலுக்கு ஆட்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அடங்கிக் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். கட்டுடைக்கத் தயாராக இல்லை –…

Read More