ஆயிரம் புத்தகம்,ஆயிரம் எழுத்தாளர்: நூலறிமுகம் – வாகினி (சமூக நாவல்) – பா.பிரதாப்

இந்த வருடம் நடந்து முடிந்த சென்னை;g புத்தகக் கண்காட்சியில் டி.கே. பப்ளிஷர்ஸ் மூலம் வெளியான வாகினி என்கிற நூலை வாசிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்நூல் பெண்களின் சுதந்திரம்…

Read More