அ.சீனிவாசனின் “வாழையடி வாழை” கவிதை

திருமணத்திற்குமுன் சேலைக் கிழிசலைத் தாவணியாக்கி தாய்போல் அபிநயித்தாள். திருமணமான புதிதில் தாய் சொல்லிக் கொடுத்த வார்த்தைகளைப் பேச ஆரம்பித்தாள். பிறகு தாய் மாதிரி பேச ஆரம்பித்தாள். இறுதியில்…

Read More

சிறுகதை: வாழையடி வாழை – இளம் பரிதி ந. நந்தகுமார் 

இது நம்ம தருமபுரி பண்பலை 102.4 கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க, அடுத்ததாக உங்களுக்கு வரப்போறப் பாட்டு “என் அண்ணன்” படத்திலிருந்து “நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு ஓடு ராஜா”…

Read More