பேசும் புத்தகம் | வைரமுத்து சிறுகதைகள் *ஏழையின் தாஜ்மஹால்* | வாசித்தவர்: (Ss150/98)

பேசும் புத்தகம் | வைரமுத்து சிறுகதைகள் *ஏழையின் தாஜ்மஹால்* | வாசித்தவர்: (Ss150/98)

சிறுகதையின் பெயர்: ஏழையின் தாஜ்மஹால் புத்தகம் : வைரமுத்து சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : வைரமுத்து வாசித்தவர்: (Ss150/98)   [poll id="191"]   இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.  
பேசும் புத்தகம் | வைரமுத்து சிறுகதைகள் *கணவன்-மனைவி-மகள்* | வாசித்தவர்: த.சுமையா தஸ்னீம் (எ) தமிழினி (ss 53)

பேசும் புத்தகம் | வைரமுத்து சிறுகதைகள் *கணவன்-மனைவி-மகள்* | வாசித்தவர்: த.சுமையா தஸ்னீம் (எ) தமிழினி (ss 53)

சிறுகதையின் பெயர்: கணவன்-மனைவி-மகள் புத்தகம் : வைரமுத்து சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : கவிஞர் வைரமுத்து வாசித்தவர்: த.சுமையா தஸ்னீம் (எ) தமிழினி (ss 53)   [poll id="168"]   இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல்…
பேசும் புத்தகம் | வைரமுத்து சிறுகதைகள் *வெள்ளாடு* | வாசித்தவர்: ஷாலினி கணேசன் (Ss 161)

பேசும் புத்தகம் | வைரமுத்து சிறுகதைகள் *வெள்ளாடு* | வாசித்தவர்: ஷாலினி கணேசன் (Ss 161)

சிறுகதையின் பெயர்: வெள்ளாடு புத்தகம் : வைரமுத்து சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : வைரமுத்து வாசித்தவர்: ஷாலினி கணேசன் (Ss 161)   [poll id="89"]   இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.…
பேசும் புத்தகம்| “வைரமுத்து சிறுகதைகள் ” எனும் புத்தகத்திலிருந்து  “வேதங்கள் சொல்லாதது ” எனும் சிறுகதை – வாசித்தவர்: மு. திலீப்

பேசும் புத்தகம்| “வைரமுத்து சிறுகதைகள் ” எனும் புத்தகத்திலிருந்து  “வேதங்கள் சொல்லாதது ” எனும் சிறுகதை – வாசித்தவர்: மு. திலீப்

கவிஞர். வைரமுத்து அவர்களின்  "வைரமுத்து சிறுகதைகள் " எனும் புத்தகத்திலிருந்து  "வேதங்கள் சொல்லாதது " எனும் சிறுகதை.....   வாசித்தவர்: மு. திலீப் பெரியகுளம் , தேனி மாவட்டம்.   [poll id="3"]   இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு…