வலியில்லா வாழ்க்கை கவிதை – கலை

தூரத்து மருத்துவமனையில் மலைப் பாதை வரிசையில் மருத்துவரைப் பார்க்க உலர்ந்த எலும்பும் சுருண்ட நரம்பும் உள்ள கை கால்கள் குடைச்சலில் குத்திய போதும் போய் குந்திவிட வில்லை…

Read More