நூல் அறிமுகம்: தேன்மொழி தாஸின் ’வல்லபி’ கவிதை தொகுப்பு – கருப்பு அன்பரசன்

தேன்மொழி தாஸ் அவர்களே.. முதல் நான்கு கவிதைகளை தான் வாசித்தேன்.. “கருவறைக்குள் மிதக்கும் வெளிச்சத்தை பூமியில் ஊற்றுவது” “இமையினுள் உருளும் காதல் கண்களுக்கு கடுகு தோலின் மினுமினுப்பு…

Read More