தொடர் 42: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

பாசிப் பூக்களும், பாதுகாப்பற்ற நன்னீர் நிலைகளும்! மாலை நேர நடை பயிற்சிக் காக, வழக்கம் போல் அருகில் உள்ள பூங்காவுக்கு, அன்று சென்றிருந்தேன். அங்கு உள்ள ஒரு…

Read More