நூல் அறிமுகம்: எழுத்தாளர் ஆத்மார்த்தியின் “வாழ்தல் இனிது” – பா.அசோக்குமார்

18 தலைப்புகளில் பல்வேறு வகையான உணர்வுகள், தகவல்கள், நபர்கள் தொடர்பான கட்டுரைகள் அடங்கிய நூலே இது. 80’ஸ் கிட்ஸின் நினைவலைகளாகவே இக்கட்டுரைகள் ஒவ்வொன்றும் அமைந்துள்ளதாகத் தோன்றுகிறது. முதல்…

Read More