பாலு சத்யாவின் “ஒரு பறவை சில உயிர்கள்” பலரது அனுபவ சிறுகதைத் தொகுப்பு – நா.வே.அருள்

காட்சி 1 ஆன்னா. இங்கிலாந்து நாட்டில் ஒரு கிராமத்துச் சிறுமி. தேய்ந்துபோன கால் சப்பாத்து. சீராக வாரி விடப்படாத தலை. நிறம் மங்கிய உடை. இந்தக் கோலத்துடன்தான்…

Read More

நூல் அறிமுகம்: கதை கேட்கும் சுவர்கள்… – சீ.ப்பி. செல்வம்

நூல்: கதை கேட்கும் சுவர்கள்… ஆசிரியர்: உமா பிரேமன் | தமிழில் கே வி ஷைலஜா வெளியீடு: வம்சி பதிப்பகம் விலை: ₹380.00 INR* தன்னுடைய சிறு…

Read More

நூல் அறிமுகம்: ராம் தங்கம் எழுதிய *ராஜவனம்* – ராம்கோபால்

நூல் : ராஜவனம் ஆசிரியர் : ராம்தங்கம் வம்சி வெளியீடு விலை ரூ.70/- இத்தோடு அநேகமாக நான்கு அல்லது ஐந்து வனம் குறித்த நூல்களை வாசித்திருக்கிறேன். லஷ்மி…

Read More

நூல் அறிமுகம்: ராம் தங்கம் எழுதிய *ராஜவனம்* – செ. விஜயராணி

நூல் : ராஜவனம் ஆசிரியர் : ராம்தங்கம் வம்சி வெளியீடு விலை ரூ.70/- மலை, மழை, நிலா, ரயில், யானை இப்படி இவையெல்லாம் எல்லா வயதினரையும் எல்லாக்காலத்திலும்…

Read More